ประเภทของกราฟในการเทรด

เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีวิธีการสร้างแผนภูมิหลายวิธี ผู้ซื้อขายใช้แผนภูมิเพื่อทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัดสินใจตลาด พวกเขาสร้างขึ้นในสองพิกัด: ราคาและ / หรือระดับเสียงติ๊ก (แสดงบนแกนแนวตั้ง) และช่วงเวลา (แนวนอน)

Continue reading …